Informacja dla niesłyszących interesantów - Ogłoszenia i informacje - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia i informacje

Informacja dla niesłyszących interesantów

 

Na mocy art. 11.1 i 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych sposobach komunikowania się (Dz.U. 2011, Nr 209, poz. 1243), Komenda Powiatowa Policji w Mławie swoim interesantom- osobom niesłyszącym, zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń tłumacza z zakresu języka migowego.

Zgodnie z art. 12.1. cytowanej Ustawy, osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust 3. jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

KONTAKT Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W ŻUROMINIE

adres do korespondencji

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

ul. Warszawska 8

09-300 Żuromin

numer telefonu

47 703 52-00

797 017 469

adres poczty elektronicznej

kppzuromin@ra.policja.gov.pl 

Metryczka

Data publikacji : 26.05.2020
Data modyfikacji : 16.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Łopiński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński
do góry