Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

„Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej”. 

        Ważny komunikat - koronawirus: zalecenia W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji w sprawach skarg i wniosków. Zalecamy przy tym w powyższych sprawach: • kontakt telefoniczny • za pośrednictwem poczty Komenda Powiatowa Policji w Żurominie: Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: kppzuromin@ra.policja.gov.pl lub przesłane faksem na numer: ( 47 70 352 28).

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

 

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,

2. Policjantów/pracowników  Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30

Interesanci przyjmowani są w budynku:

Komendy Wojewódzkiej Policji

zs. w Radomiu

ul. 11 Listopada 37/59.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel.  47 70 122 02 lu osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200)

W Komendzie Głównej Policji ( Warszawa, ul. Puławska 148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godz. 9.00 do 15.00 (w poniedziałki do godz. 17.00) przez oficerów działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu   

   Wydział Kontroli   

       ul.11-go Listopada 37/59        

26-600 Radom   

  telefaksem przesyłać na numer:      

47 70 135 56

pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

ul. Warszawska 8

09-300 Żurominie

telefaksem przesyłać na numer:

     47 70 352 28

pocztą elektroniczną na adres:

kppzuromin@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 26.05.2020
Data modyfikacji : 14.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Łopiński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński

Nawigacja

do góry