Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Żurominie - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

3. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek  organizacyjnych Policji.

4. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w  Żurominie  z dnia  18 lipca 2005r.

5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w  Żurominie  z dnia 22 lutego 2008r.

6. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w  Żurominie  z dnia 10 września 2008r.

7. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w  Żurominie  z dnia 22 października 2008r.

8. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

9. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2008
Data modyfikacji : 04.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Łopiński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Tomasz Łopiński

Nawigacja

do góry